Kindcentrum De Troubadour

Mozartlaan 17 5242 HR Rosmalen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Troubadour
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Troubadour
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Troubadour
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Troubadour

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van KC De Troubadour uit Rosmalen.

Binnen ons kindcentrum werkt de school samen met een organisatie voor kinderopvang vanuit een integrale gedachte.
We realiseren een doorgaande pedagogische en educatieve lijn en een doorgaande lijn op het gebied van zorg en ontspanning. Als partners stemmen we aanpak en aanbod structureel op elkaar af. Dat begint met een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen en ambities.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een lichte daling in leerlingaantal is er sprake van stabilisatie en zelfs groei. Door de demografische ontwikkelingen in Rosmalen de komende jaren is de verwachting dat het leerlingaantal zal groeien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven