KC Het IJzeren Kind

Vincent van Goghlaan 28 5246 GB Rosmalen

Schoolfoto van KC  Het IJzeren Kind

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Het IJzeren Kind ligt in de wijk Hintham te Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch (wijk Graafsepoort).
De naam Het IJzeren Kind verwijst naar de afgraving waaraan het kindcentrum gelegen is. Het zand dat uit deze afgraving werd gewonnen, is gebruikt om een fundering onder de huizen van Hintham te leggen. Als kindcentrum het IJzeren Kind willen wij ook een stevige fundering leggen. Een fundering onder de ontwikkeling en groei van de kinderen uit Hintham.

Het bevoegd gezag: Stichting SIGNUM ‘s-Hertogenbosch Signum is een stichting voor bijzonder onderwijs met basisscholen in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen en Zaltbommel.  Voor meer informatie en contactgegevens, zie Signum. 

Kanteel Kinderopvang verzorgt kinderopvang voor meer dan 7500 kinderen op meer dan 40 locaties, veelal binnen kindcentra in s-Hertogenbosch, Zaltbommel en Uden. Voor meer informatie en contactgegevens, zie www.kanteel.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal
  • Toegewijd
  • Enthousiast
  • Reflectief
  • Kritsch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
572
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven