KC het IJzeren Kind

Vincent van Goghlaan 28 5246 GB Rosmalen

Schoolfoto van KC het IJzeren Kind

In het kort

Toelichting van de school

Deze pagina geeft u inzicht in de resultaten van KC het IJzeren Kind. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en het kindcentrum. Waar nodig geeft het kindcentrum een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze pagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de prestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
575
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven