Kindcentrum De Hobbit

De Hoge Kamp 9 5247 WH Rosmalen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit

In het kort

Toelichting van de school

‘Stap voor stap kom je ver-Little by little one travels far’  (Tolkien)

Kindcentrum De Hobbit bestaat uit basisschool De Hobbit, kinderopvang 't Goudvisje en tussenschoolse opvang Kinderstralen. Op kc De Hobbit zijn alle kinderen welkom en even belangrijk. Het is onze taak om elk kind stap voor stap verder te brengen. Daarom bieden wij hen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen binnen de mogelijkheden die ze hebben. Dat doen we door een sfeer te creëren waarin kinderen zich prettig voelen en met eigentijds onderwijs en moderne methodes. We geloven in kleinschaligheid en gaan voor kwaliteit. Op deze manier werken we elke  dag, met kind en ouders samen, aan een goede basis van waaruit het kind zich verder kan ontwikkelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig, met structuur
  • Positive Behaviour Support
  • Engels vanaf groep 1
  • Focus op brede ontwikkeling
  • Samen(werking)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
320
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U bent van harte welkom om alvast een kijkje te nemen op ons kindcentrum. Via onderstaande link kunt u onze beide locaties virtueel bezoeken. Mocht u interesse hebben in een fysieke rondleiding, dan bent u van harte welkom. U kunt deze aanvragen via mail of telefoon.

Virtuele tour KC de Hobbit

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven