KPO Basisschool De Appel

Van Goghlaan 9 A 4703 JA Roosendaal

  • Ieder kind heef een veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze school- en leefregels dragen hieraan bij.
  • Onze vele activiteiten en individuele aanpak be├»nvloeden de ontwikkeling van onze leerlingen positief en zorgen voor hogere opbrengsten.
  • De Appel is rijk aan talenten van leerlingen en leerkrachten, rijk aan culturen, rijk aan leerniveaus en leerstijlen.
  • Wij bieden een uitdagende leeromgeving, waarbij we veel aandacht besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Via nieuwe technologische ontwikkelingen en een gestructureerde inrichting dagen wij onze leerlingen uit om meer uit zichzelf te halen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Appel. Als school zijn wij gelegen in het stadsdeel ‘De Westrand’, een multiculturele wijk. Onze leerlingen komen uit diverse culturen en hebben allemaal hun eigen verhaal. Onze jarenlange ervaring met deze verschillen maakt dat wij erg goed in staat zijn om in te spelen op de individuele behoeftes van ieder kind. Onze slogan luidt dan ook niet voor niets: ‘De kracht van kleur.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief
  • Persoonlijk
  • Samen
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op De Appel. De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is. Op de teldatum van 1 oktober 2019 heeft De Appel een leerlingenaantal van 162.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Tijdens het overblijven worden de kinderen opgevangen door professionele medewerkers van Kober kinderlunch en vrijwilligers. Om de opvang voor en na school in goede banen te leiden, werkt De Appel samen met KinderDagVerblijf Domino+

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven