KPO Basisschool De Saffier

Diamantdijk 262 4706 HM Roosendaal

  • Wij willen passend onderwijs bieden dat aansluit op de mogelijkheden van het kind.
  • Wij willen graag dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een school waar aandacht is voor hun welbevinden.
  • Onze school biedt rust, een doorgaande leerlijn en geborgenheid.
  • Het welzijn van onze leerlingen is voor ons het allerbelangrijkste. Ieder kind wordt bij ons, op zijn of haar eigen niveau gestimuleerd.

Het team

Toelichting van de school

Uit de onderstaande grafieken is af te lezen dat de gemiddelde leeftijd van het onderwijskundig team van De Saffier hoger is dan gemiddeld. De teamleden werken al een aantal jaren binnen De Saffier, en doen dat met ontzettend veel plezier. Zij blijven zich continu ontwikkelen en volgen verschillende opleidingen. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Wij zitten wat deze verhouding betreft onder het landelijk gemiddelde. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht verder te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere leerkrachten. Ons team kent een aantal specialisten (LB-leerkrachten) die master-opleidingen hebben gevolgd, en daarmee hun kennis kunnen delen en inzetten binnen het team. Zo houden we ons team vakkundig en sterk!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Elk jaar maken wij een vervangingsprotocol. Deze is te vinden op de website van de school. Dit protocol wordt opgesteld door de directie van de school en goedgekeurd door de PMR. 
Elk jaar wordt het vervangingsprotocol herzien. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij aanvang van schooljaar 2023-2024 heeft onze school 8 groepen met een gemiddeld aantal leerlingen van ongeveer 25 per groep. Wij werken met het directe instructiemodel; zo sluit ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aan op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen.

Groep 1-2: In de twee kleutergroepen zitten kinderen van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling / voorbereidend lezen, rekenen en schrijven / werkhouding en concentratie / motoriek.

Groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 De kinderen in groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 zitten in een enkele groep. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven; alles met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Vanaf groep 5 komen daar de zaakvakken bij. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen is onder verdeeld in begrijpend lezen en Estafette.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden passend onderwijs aan kinderen op een reguliere basisschool. We kijken per intake of het kind geplaatst kan worden op onze school. Dit hangt erg af van de indicatie die het kind heeft en in welke groep het kind geplaatst kan worden. 

Onze school is rolstoelvriendelijk dus kinderen met een handicap kunnen bij ons op school terecht. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We blijven ons als team ontwikkelen op het gebied van meer- en hoog begaafdheid. Om de kinderen die iets extra's nodig te hebben zo goed mogelijk te begeleiden. Volgend schooljaar zetten we de NPO middelen in om een extra groep te formeren zodat de klassen nog steeds klein zijn. In de kleine klassen kunnen we elk kind op zijn of haar behoefte begeleiden. Ook met de inzet van de onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner kunnen we kinderen ook individueel of in een heel klein groepje extra's bieden wat ze nodig hebben zowel aan de IV en V kinderen en aan de I. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven