KPO Basisschool De Saffier

Diamantdijk 262 4706 HM Roosendaal

  • Wij willen passend onderwijs bieden dat aansluit op de mogelijkheden van het kind.
  • Wij willen graag dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een school waar aandacht is voor hun welbevinden.
  • Onze school biedt rust, een doorgaande leerlijn en geborgenheid.
  • Het welzijn van onze leerlingen is voor ons het allerbelangrijkste. Ieder kind wordt bij ons, op zijn of haar eigen niveau gestimuleerd.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Saffier. Onze school is rustig gelegen in de groene wijk ‘Kortendijk’, in de bocht van de Diamantdijk. Op De Saffier gaan wij ervan uit dat iedereen talenten heeft. Wij bieden elk kind kansen. Wij maken onze leerlingen bewust van hun eigen talenten en sociale vaardigheden. Dit doen wij in een gestructureerde leeromgeving.

De kinderen leren bij ons om te gaan met hun eigen gevoelens, maar ook met die van anderen. We gaan voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind. Vandaar onze slogan: ‘Elk kind een kanjer!'.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Structuur
  • Kansrijk
  • Leergericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Saffier blijft stabiel qua leerlingenaantal. We verwachten de komende tijd een lichte groei. Op dit moment zitten er 176 leerlingen op onze school. Vooral onze kleutergroepen zijn goed aan het groeien. Dat betekent ook dat we momenteel een groep 1-2a, 1-2b, 3,4,5 6, 7 en 8 hebben. Acht groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een vertrouwde plek

Naschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Om dit alles in goede banen te leiden, werkt De Saffier samen met Kober kindercentra. Zij bieden voor- en naschoolse opvang op de locatie De Saffier. Ook opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is mogelijk.

U kunt uw kind al vanaf 0 jaar bij ons brengen. Wij hebben een kinderopvang in school aanwezig. Een vertrouwde plek waar u dus niet alleen uw schoolgaande kinderen kunt brengen. U hoeft dus niet meer heel Roosendaal rond te rijden, maar De Saffier is de plek van 0 t/m 12 jaar. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dit moet nog worden toegevoegd. 

Terug naar boven