KPO Basisschool Het Talent

Luciadonk 65 4707 VK Roosendaal

  • Dankzij onze relatief kleine groepen hebben wij de tijd en de ruimte om opbrengstgericht, passend onderwijs te geven.
  • Ieder kind is talentvol. Door dit talent op de juiste manier aan te spreken, laten wij ieder kind tot maximale bloei  komen.
  • Op Het Talent kijken we niet óf een leerling knap is, maar hóe een leerling knap is. Daarop bouwen we vervolgens verder.
  • Wij bieden al onze leerlingen onderwijs op maat. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op het eigen niveau.
  • Onze tijd met de leerlingen besteden we optimaal. Zo krijgen al onze leerlingen de kans hun talenten maximaal te ontdekken en te ontplooien.

Het team

Toelichting van de school

Uit de onderstaande grafieken is af te lezen dat de gemiddelde leeftijd van het onderwijskundig team van Het Talent ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Wij zitten wat deze verhouding betreft onder het landelijk gemiddelde omdat we momenteel alleen vrouwelijk leerkrachten hebben. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht verder te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere, mannelijke leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school worden de leerlingen ingedeeld in jaargroepen. De onderbouw bestaat uit groep 1 t/m 4, de bovenbouw wordt gevormd door groep 5 t/m 8. Tijdens het schooljaar 2014-2015 heeft onze school vijf groepen van gemiddeld ongeveer 20 kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven