KPO Basisschool Het Talent

Luciadonk 65 4707 VK Roosendaal

  • Dankzij onze relatief kleine groepen hebben wij de tijd en de ruimte om opbrengstgericht, passend onderwijs te geven.
  • Ieder kind is talentvol. Door dit talent op de juiste manier aan te spreken, laten wij ieder kind tot maximale bloei  komen.
  • Op Het Talent kijken we niet óf een leerling knap is, maar hóe een leerling knap is. Daarop bouwen we vervolgens verder.
  • Wij bieden al onze leerlingen onderwijs op maat. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op het eigen niveau.
  • Onze tijd met de leerlingen besteden we optimaal. Zo krijgen al onze leerlingen de kans hun talenten maximaal te ontdekken en te ontplooien.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool Het Talent. Bij het ontdekken van de kwaliteiten van ieder kind speelt de basisschoolperiode een grote rol. Juist in de leeftijd van 4 tot 12 ontdekt een kind wie het is. Op Het Talent gaan wij graag op zoek naar de unieke talenten van ieder kind. Wij bieden al onze leerlingen onderwijs op maat en zorgen er zo voor dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. 

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid: medio 2015 is ons SchoolVenster compleet. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus
  • Talentvol
  • Opbrengstgericht
  • Verbindend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt op de meeste basisscholen het aantal leerlingen. Dit is echter niet het geval op Het Talent; ons leerlingenaantal laat de laatste jaren een licht stijgende lijn zien. Op de teldatum van 1 oktober 2013 heeft Het Talent een leerlingenaantal van 110.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken op school met een continurooster. Dit wil zeggen dat de kinderen de gelegenheid krijgen om gratis met de leerkracht over te blijven. De voordelen hiervan zijn dat we geen overblijfmoeders nodig hebben, de kinderen binnen hun eigen groep eten en drinken en de overgang tussen de ochtend en de middag soepel verloopt. Door de pauze van 45 minuten duurt de schooldag bij Het Talent maar tot 14.45 uur; de kinderen hebben dus nog voldoende tijd om thuis te ontspannen. 

Op dit moment wordt er geen voor- en naschoolse opvang geboden op Het Talent. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven