KPO Basisschool De Cortendijck

Beryldijk 113 4706 DZ Roosendaal

  • We bieden een degelijke, leergerichte omgeving en zien graag dat onze leerlingen taal, spelling en rekenen goed onder de knie krijgen.
  • Op onze school mag elk kind zijn wie het is en geloven in zijn/haar capaciteiten. We bevorderen samenwerking tussen onze leerlingen.
  • Kinderen worden bij ons persoonlijk en positief benaderd. Geborgenheid, respect, aandacht en acceptatie van elkaar zijn van groot belang.
  • Wij streven ernaar dat al onze leerlingen alle kansen hebben om in het vervolgonderwijs en in de maatschappij succesvol te zijn.
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Cortendijck

In het kort

Toelichting van de school


Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Cortendijck. Wij zijn een kleine school, veilig gelegen in de groene wijk Kortendijk. In ons veilige en geborgen onderwijsklimaat bieden wij twee- tot twaalfjarige kinderen gerichte mogelijkheden aan om zich ten volle te ontplooien. Door het werken met kleine groepen en een gestructureerd zorgsysteem, zijn we in staat veel aandacht te geven aan de individuele ontwikkeling en optimale prestaties van ieder kind.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid: medio 2015 is ons SchoolVenster compleet. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijk
  • Leergericht
  • Vertrouwd
  • Persoonlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Cortendijck kiest er bewust voor een kleinschalige school te zijn. Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen.1 oktober 2023 hebben we een leerlingaantal van 57 leerlingen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen blijven bij ons op school over. Dit is geregeld met de eigen groepsleerkracht. De kinderen hebben een halfuur pauze. Onderverdeeld in eten en buitenspelen. Om de naschoolse opvang in goede banen te leiden, werkt De Cortendijck samen met Kober Kindercentra. Zij bieden voor en na schooltijden opvang op onze eigen locatie. Ook opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven