KPO Basisschool Joseph

Meidoornlaan 1 4702 AZ Roosendaal

  • Wij geloven dat kinderen leren vanuit de natuurlijke behoefte om te groeien en te ontwikkelen.
  • We zorgen voor een voorspelbare omgeving waarin je je veilig voelt om te ontdekken en te leren. Dit doen we samen en met respect voor elkaar
  • We vinden het belangrijk om je de kennis en vaardigheden mee te geven voor het leren en leven in de 21e eeuw.
  • Wij zijn een betrokken school met betrokken leerkrachten en ouders. Leerlingen voelen zich hier veilig.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met de resultaten en zullen ons blijven inzetten om verbeterpunten op te pakken en sterke punten te behouden.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met de resultaten en zullen ons blijven inzetten om zaken te verbeteren en sterke punten te behouden voor de toekomst.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven