KPO Basisschool Joseph

Meidoornlaan 1 4702 AZ Roosendaal

  • Ieder kind is anders en leert anders. Wij streven dan ook naar passend onderwijs dat aansluit op de mogelijkheden van iedere leerling.
  • Kennis is overal. Onze leerkrachten geven hun leerlingen dan ook alle ruimte; om actief te lezen, te experimenteren en te onderzoeken.
  • Leren kent geen eindpunt. Wij richten ons op een doorgaande leerlijn voor onze leerlingen en op een doorgaande groei voor onze school.
  • Wij zijn een betrokken buurtschool met betrokken leerkrachten en ouders. Leerlingen voelen zich hier veilig.
  • Op onze school zijn de kinderen het belangrijkste! Wij willen dat zij zich veilig en vrij voelen. Alleen zo kan een kind optimaal leren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool Joseph. Uw kind is voor ons het belangrijkste uitgangspunt. We streven naar passend onderwijs dat aansluit op de behoeftes van uw kind. Zo zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter zich optimaal ontwikkelt en klaar is voor een stralende toekomst.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniek
  • Opbouwend
  • Stimulerend
  • Vertrouwd
  • Hier telt ieder kind!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders kiezen op dit moment bewust voor onze school en hechten veel belang aan onze kernwaarden: uniek, opbouwend, stimulerend en vertrouwd. De school biedt een sterk pedagogisch klimaat waar ouders bewust voor kiezen

Hieronder ziet u de leerlingaantallen van de afgelopen 4 jaar:

1 oktober 2017: 151

1 oktober 2018: 162

1 oktober 2019: 158

1 oktober 2020: 150

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Om de opvang voor, tijdens en na school in goede banen te leiden, werkt de Joseph samen met Kober.  Zij bieden voor-, tussen- en naschoolse opvang in een ruimte in school die speciaal hiervoor is ingericht. Opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is ook mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven