KPO Basisschool Joseph

Meidoornlaan 1 4702 AZ Roosendaal

  • Wij geloven dat kinderen leren vanuit de natuurlijke behoefte om te groeien en te ontwikkelen.
  • We zorgen voor een voorspelbare omgeving waarin je je veilig voelt om te ontdekken en te leren. Dit doen we samen en met respect voor elkaar
  • We vinden het belangrijk om je de kennis en vaardigheden mee te geven voor het leren en leven in de 21e eeuw.
  • Wij zijn een betrokken school met betrokken leerkrachten en ouders. Leerlingen voelen zich hier veilig.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool Joseph. Uw kind is voor ons het belangrijkste uitgangspunt. We streven naar passend onderwijs dat aansluit op de behoeftes van uw kind. Zo zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter zich optimaal ontwikkelt en klaar is voor een stralende toekomst.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkel je rijk
  • De kracht van samen
  • Klaar voor de toekomst
  • Hier mag je gewoon jezelf zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders kiezen op dit moment bewust voor onze school en hechten veel belang aan onze kernwaarden. De school biedt een sterk pedagogisch klimaat waar ouders bewust voor kiezen.

Hieronder ziet u de leerlingaantallen van de afgelopen 4 jaar op de teldatum:

1 oktober 2020: 150

1 oktober 2021: 157

1 oktober 2022: 160

1 februari 2023: 164

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Om de opvang voor, tijdens en na school in goede banen te leiden, werkt de Joseph samen met Kober.  Zij bieden voor-, tussen- en naschoolse opvang in een ruimte in school die speciaal hiervoor is ingericht. Opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is ook mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven