KPO Basisschool O.L.V. van Fatima

Doctor Schaepmanlaan 101 4702 GW Roosendaal

  • Als echte buurtschool zijn wij een vertrouwd middelpunt. Op onze school mag je zijn wie je bent en mag je geloven in je eigen capaciteiten.
  • Op onze school gelden consequente, heldere regels en aanspraken. Dit geeft leerlingen rust; zij kunnen al hun energie steken in het leren.
  • Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wij geven elke leerling dan ook de begeleiding die bij hem of haar past.
  • Via de Kanjermethode besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hier voelt iedereen zich veilig.
  • In de huidige maatschappij telt niet alleen pure kennis. Wij richten ons dan ook op de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven