KPO Speciaal Onderwijs De Kameleon

Gerard ter Borchstraat 51 4703 NL Roosendaal

  • Onze leerkrachten passen hun gedrag aan op dat van de leerling. Zo wordt ieder kind echt ‘gezien’ en krijgt het de juiste aandacht.
  • Door de leerstof en het leertempo af te stemmen op het kind, krijgt het de kennis, vaardigheden en competenties die bij hem of haar passen.
  • Ieder kind komt volledig tot zijn recht wanneer het de juiste aandacht krijgt. Zeker een kind met een verstandelijke beperking!
  • Wij bieden leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar (SO en VSO) individueel passend onderwijs.
  • Onze school biedt structuur, rust en veiligheid. Onze school is vertrouwd en kinderen voelen zich hier geborgen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO SO De Kameleon. Uw zoon of dochter heeft een verstandelijke beperking? En u woont in West-Brabant of op het eiland Tholen? Op De Kameleon heten wij u en uw kind van harte welkom. Wij zijn als school gespecialiseerd in leerlingen met een verstandelijke beperking met of zonder bijkomende problematiek. Tot onze doelgroep behoren ook leerlingen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief. Alle leerlingen beschikken over een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV).

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Speciaal
  • Geborgen
  • Uitdagend
  • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kameleon is een school SO en VSO.

In Roosendaal is een afdeling voor SO en VSO.
In Bergen op Zoom is enkel een VSO afdeling. Ook de observatiegroep De Vlinderboom krijgt hier onderwijs.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Overblijven doen onze leerlingen onder het toeziend oog van vertrouwde leerkrachten.

Om de naschoolse opvang in goede banen te leiden, werkt De Kameleon samen met SDW - De Speelrots. Zij biedt naschoolse opvang in onze school. Opvang op lesvrije schooldagen, ieder weekend op zaterdag en in de vakanties van maandag tot en met vrijdag is ook mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school werkt met een digitaal veiligheidsplan. 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De school werkt met verschillende partners samen.

Terug naar boven