Protestants Christelijke School De Kroevendonk

Langdonk 39 4707 TG Roosendaal

Schoolfoto van Protestants Christelijke School De Kroevendonk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Kroevendonk kiest voor een inclusief denkend profiel. Dithoudt in dat we er naar streven alle leerlingen onderwijs tegeven ongeacht hun beperking. Als dit niet lukt doen we een beroep op andere scholen in het samenwerkingsverband. De kruisjeslijst geeft slechts een zeer beperkt beeldvan het onderwijs en de leerlingenzorg op De Kroevendonk. Het is van belang om zich bij het lezen van dit profiel te realiserendat als de expertise aanwezig is, dit nog niet betekent dat debetreffende zorg kan worden verleend. Hiervoor zijn wij mede afhankelijk van middelen uit het samenwerkingsverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven