Protestants Christelijke School De Kroevendonk

Langdonk 39 4707 TG Roosendaal

Schoolfoto van Protestants Christelijke School De Kroevendonk

In het kort

Toelichting van de school

De Kroevendonk is de enige protestants christelijke basisschool in Roosendaal en directe omgeving. Vanuit een heldere visie geven we dagelijks les aan een groeiend aantal leerlingen. Hierbij kiezen we voor inclusief denken. Dit betekent dat we van mening zijn dat in principe alle leerlingen recht hebben op het samen naar school gaan. De school kenmerkt zich dan ook door een uitgebreide zorgstructuur en een positief pedagogisch klimaat.

In ons werken hanteren we de principes van mediërend leren en is ons motto: Geloven in ontwikkeling, Altijd! Een uitgebreide beschrijving van onze manier van werken is o.a. te vinden op www.kroevendonk.nl.

Natuurlijk is een school meer dan een verzameling getallen. We nodigen u daarom van harte uit om te komen kijken op onze school en daadwerkelijk te zien en te ervaren hoe het onderwijs op De Kroevendonk er uit ziet. Een eerste indruk kunt u krijgen door een bezoek aan onze website: www.kroevendonk.nl.

Uiteraard zijn we ook bereid om vragen naar aanleiding van dit schoolvenster te beantwoorden.

Directie De Kroevendonk

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inclusief onderwijs
  • Partnerschap met ouders
  • Geloven in Ontwikkeling
  • Kijken naar mogelijkheden
  • Veilige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het is de verwachting dat de komende jaren het aantal leerlingen zal stabiliseren.

De gemiddelde groepsgrootte is: 22.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
336
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Kroevendonk maakt onderdeel uit van Integraal Kindcentrum (IKC) De Kroevendonk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven