Basisschool Zilverlinde

Melis Stokelaan 42 4707 HS Roosendaal

  • Schoolfoto van Basisschool Zilverlinde
  • Schoolfoto van Basisschool Zilverlinde
  • Schoolfoto van Basisschool Zilverlinde

In het kort

Toelichting van de school

Op een vrijeschool leer je met hoofd, hart en handen. Het gaat  om meer dan alleen schoolprestaties. Naast de ontwikkeling van je verstand, vindt basisschool Zilverlinde het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn.  Je leert voor het leven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijeschoolonderwijs
  • Leren met Hoofd, Hart, Handen
  • Kunstzinnig onderwijs
  • Ecoschool
  • Worden wie je bent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeacht het leerlingenaantal gaat het bij een vrijeschool om de aandacht voor ieder kind.  Dat uit zich onder meer in het uitreiken van een getuigschrift aan het einde van ieder schooljaar. In het getuigschrift koppelt de leerkracht het leerniveau van het kind aan de persoonlijke ontwikkeling die het doormaakt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven