IBS Aïsha

Heulberg 1 4708 HL Roosendaal

Schoolfoto van IBS Aïsha

In het kort

Toelichting van de school

IBS Aïsha is een islamtische basisschool in Roosendaal. Wij zijn een school met een godsdienstige opdracht en een godsdienstig fundament. Onderwijskwaliteit is belangrijk maar wel volgens een sterke identiteit. Bovenal zijn wij een Nederlandse basisschool die voldoet aan de wettelijkse normen en bepalingen en zich bewust is van de maatschappelijke opdracht. IBS Aïsha is in augustus 2019 gesticht dat betekent dat er vanaf schooljaar 2023-2024 een uitstroomgroep is, het schooljaar erop zullen de eerste uitstroomcijfers beschikbaar zijn. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Naastenliefde
  • Rechtvaardigheid
  • Ihsaan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op ibs Aïsha creëren we een optimale omgeving voor de leerlingen om zich te ontwikkelen. In de geborgenheid en veiligheid van een gemeenschap van leerkrachten, ondersteuners en de ouders worden de leerlingen klaargestoomd om te participeren aan de samenleving. De leerlingen doen kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor een vervolgopleiding. Daarnaast ligt de nadruk op een sterke islamitische identiteit, gebaseerd op de koran en de sunnah (overleveringen van de profeet Mohammed, vrede zij met hem). Een sterke identiteit is nodig voor een gezonde persoonlijke ontwikkeling. Naast de cognitieve ontwikkeling vinden wij op ibs Aïsha de emotionele ontwikkeling ook belangrijk. Door beide behoeftes aandacht te geven kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Leerlingen leren wat hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn in een democratische staat. De leerlingen krijgen indien nodig de ondersteuning om zich op al deze gebieden te ontwikkelen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven