Openbare Basisschool de Wending

Morelberg 102 4708 NL Roosendaal

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wending

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Wending bestaat uit 23 personen, waarvan de verdeling tussen mannen en vrouwen onevenwichtig is. We streven naar een meer evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Wending verleent volgens de CAO afspraken verlof aan haar personeel. De vervanging wordt zoveel mogelijk door eigen personeel ingevuld. Zo bewaren we de rust en continuïteit voor onze kinderen in de klas.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Obs de Wending, basisonderwijs in beweging!
We perfectioneren onze optimale onderwijsmix. Nadruk ligt hierbij op het nog beter aansturen van het kind. Coöperatief leren, meervoudige intelligentie en groepsoverstijgende activiteiten krijgen extra aandacht.
Opgebouwde expertise door onze gedragsspecialist, cultuurcoördinator, gecertificeerde remedial teacher en onze master schoolleider/ MT- leden zetten we in. We leren als teamleden van elkaar. Bewegen betekent dat we BIJ willen blijven. Hoe we ons ook bewegen…we blijven het goede voorbeeld geven én we blijven ouders in onze processen betrekken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Hoekenwerk wordt in alle groepen toegepast. Bij enkele groepen wordt het tijdens het vakgebied toegepast en bij enkele groepen staat het vast op het rooster.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven