Openbare Basisschool de Wending

Morelberg 102 4708 NL Roosendaal

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wending

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van obs de Wending.

Wij zijn een basisschool in beweging!

Met onze leerkrachten, als professionals, aan het roer vinden we de balans tussen welbevinden, beleving en begeleiding door in een
prettige leef/ leeromgeving met elkaar om te gaan.

Bent u geïnteresseerd? Dan nodigen we u van harte uit om samen met ons een wandeling door onze school te maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol & Uitdagend
  • Intrinsieke motivatie
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid & Verbondenheid
  • Proces- en opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds de verzelfstandiging in 2008 is obs de Wending van 100 kinderen naar nu 227 kinderen gegroeid! De kinderen op de Wending komen niet alleen uit de wijk de Weihoek, wij zijn ook zichtbaar in andere wijken.

Onze klassen hebben een groepsgrootte van gemiddeld 25 kinderen. Op dit moment hebben we 10 groepen, 3 groepen 1-2, 1 groep 3, 2 groepen 4, 1 groep 5, 1 groep 6, 1 groep 7 en 1 groep 8.

De Wending staat voor onderwijs in beweging!   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OP DE WENDING BLIJVEN WE ALS TEAM OOK IN BEWEGING

Waar blinken we in uit?

? Leren-spelen-doen, door hoekenspel gekoppeld aan 21-eeuwse vaardigheden en leerdoelen;
?Open en laagdrempelige communicatie;
? Sterke pedagogische vaardigheden;
? Dynamische omgeving;
? Samenwerking met de omgeving;
? Openstaan voor mogelijkheden en vernieuwing.
? Denken in oplossingen

We leren van elkaar.

Bewegen betekent dat we ‘bij’ willen blijven. Hoe we ons ook bewegen…we blijven het goede voorbeeld geven én we blijven ouders in onze processen betrekken.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven