Openbare Basisschool de Wending

Morelberg 102 4708 NL Roosendaal

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wending

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van obs de Wending.

Wij zijn een basisschool in beweging!

Met onze leerkrachten, als professionals, aan het roer vinden we de balans tussen welbevinden, beleving en begeleiding door in een
prettige leef/ leeromgeving met elkaar om te gaan.

Bent u geïnteresseerd? Dan nodigen we u van harte uit om samen met ons een wandeling door onze school te maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol & Uitdagend
  • Intrinsieke motivatie
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid & Verbondenheid
  • Proces- en opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

   Sinds de verzelfstandiging in 2008 is obs de Wending van 105 kinderen naar 200 kinderen gegroeid! 
   Dit hebben we in april 2015 op gepaste wijze gevierd!
   Mede doordat we in 2013 gestart zijn met het 4 gelijke dagen model* zien we dat het leerlingenaantal sterk gegroeid
   is.
   * ( alle kinderen gaan 4 dagen van 08.30 - 14.30 uur en op woensdag  van 08.30 - 12.00 uur naar school)

  Schooljaar 2018-2019 vieren we dat we 10 jaar bestaan. Rondom iedere 10de van de maand vieren we een klein feestje. 

De Wending staat voor onderwijs in beweging!   

Weergave

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Obs de Wending heeft een prettige samenwerking met de verschillende partners in de wijk of regio.
Sinds de invoering van het 4 gelijke dagen model heeft het team van de Wending ervoor gezorgd dat er een naschools programma aangeboden wordt.
In samenwerking met diverse partners hebben we een aanbod kunnen creëren waardoor kinderen tijdens schooltijd kennis kunnen maken met diverse disciplines binnen ons culturele onderwijsaanbod. Hierbij kunt u denken aan; Beeldende vorming, Muziek, Sport en spel, Toneellessen, technieklessen, Engels en nog veel meer!
Tegen betaling van een kleine vergoeding kunnen kinderen direct uit school om 14.30 uur aansluiten bij één van de workshops. Een mooie kans voor kinderen om hiermee kennis te maken!

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven