Basisschool Lavoor Morelberg

Morelberg 102 4708 NL Roosendaal

Schoolfoto van Basisschool Lavoor Morelberg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij KPO Basisschool Lavoor - Morelberg, de basisschool voor wereldwijze kinderen!

KPO Basisschool Lavoor - Morelberg is een school met een warme en open sfeer in de wijk Weihoek waar kinderen met plezier kunnen spelen en leren. De basisschooljaren zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van het kind, het welbevinden en de toekomstige opleiding.

Op onze school kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen dan ook rekenen op zaken als een veilige leeromgeving, aandacht voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen. Onze ouders zijn partner in onderwijs en ontwikkeling. Ons onderwijs is gebaseerd op de verschillen tussen kinderen. De eigentijdse vertaling van de katholieke waarden vormen voor ons een belangrijk uitgangspunt. 

"Grenzeloos leren = Groeien en vertrouwen in ontwikkeling".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open en Eerlijk
  • Leergericht
  • Uitdagend
  • Wereldwijs
  • Toegankelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KPO Basisschool Lavoor - Morelberg is een school met een warme en open sfeer in de wijk Weihoek waar kinderen met plezier kunnen spelen en leren. Na een periode van een dalend leerlingaantal in Roosendaal, is er vanaf 2018 een lichte stijging zichtbaar in het aantal kinderen dat de basisscholen bezoekt. Dat geldt ook voor onze school Lavoor - Morelberg. De school telde in augustus 2020 145 leerlingen. Deze stijging zet zich momenteel door.

Onze school wordt grotendeels bezocht door leerlingen van onze wijk "de Weihoek" en er is meer en meer interesse van ouders/leerlingen uit de wijken "Tolberg en Centrum". 

"Een kleinere overzichtelijke school met een veilige leeromgeving voor elk kind, aandacht voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen", wordt door de ouders en leerlingen bij de schoolkeuze erg gewaardeerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven