Basisschool Lavoor Heulberg en HBG (Voltijd Hoogebegaafden Onderwijs)

Heulberg 71 4708 HL Roosendaal

  • Schoolfoto van Basisschool Lavoor Heulberg en HBG (Voltijd Hoogebegaafden Onderwijs)
  • Schoolfoto van Basisschool Lavoor Heulberg en HBG (Voltijd Hoogebegaafden Onderwijs)
  • Schoolfoto van Basisschool Lavoor Heulberg en HBG (Voltijd Hoogebegaafden Onderwijs)
  • Schoolfoto van Basisschool Lavoor Heulberg en HBG (Voltijd Hoogebegaafden Onderwijs)
  • Schoolfoto van Basisschool Lavoor Heulberg en HBG (Voltijd Hoogebegaafden Onderwijs)

In het kort

Toelichting van de school

KPO Basisschool Lavoor is een gezellige, gemoedelijke Basisschool in de wijk Tolberg te Roosendaal.

De school heeft twee locaties: Lavoor Heulberg is een locatie voor regulier onderwijs aan leerlingen van groep 1 t/m 8 en Lavoor HBG is een locatie met 3 groepen voor voltijd hoogbegaafdenonderwijs. 

* Lavoor-Morelberg is  sinds enkele jaren een aparte, zelfstandige basisschool in Weihoek, voor verdere informatie hierover verwijzen we u naar KPO-collega-directeur: Kees Boeren (k.boeren@kporoosendaal.nl).

Lavoor-Heulberg

Lavoor-Heulberg kenmerkt zich door een rustige, gemoedelijke sfeer en een zeer betrokken team met veel kennis en kunde. Vanaf groep 1-2 wordt er al Engels gegeven, leerlingen krijgen muziek en gym van een vakdocent en filosofie van de eigen leerkracht. ICT neemt bij ons een grote plaats in, veiligheid en dus ook voorspelbaarheid voor leerlingen vinden we belangrijk. Op onze school leren we leerlingen om zelfbewust te worden, betrokken te zijn bij de ander en de omgeving en ontwikkelen we de vindingrijkheid en creativiteit van leerlingen. (zie: 'missie en visie van de school').

Op Lavoor werken en leren we zoveel mogelijk samen, ook groeps-doorbroken.

HBG

Bij HBG worden hoogbegaafde leerlingen opgevangen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben ontvangen van het Samenwerkingsverband Roosendaal. HBG is dan ook dan ook een vorm van speciaal basisonderwijs. Heeft u een hoogbegaafd kind dat nu op een reguliere basisschool zit en waar het niet goed mee gaat? Heeft de school al allerlei interventies gedaan om aan de onderwijsbehoeften van uw kind te voldoen en lukt dat niet of onvoldoende? Is er sprake van ingewikkelde problematiek naast of voortkomend uit hoogbegaafdheid? Dan kan de huidige basisschool samen met u een aanvraag doen bij het Samenwerkingsverband Roosendaal voor plaatsing van uw zoon/ dochter bij Lavoor HBG. Wij bieden ook ambulante begeleiding aan voor reguliere basisscholen. Momenteel bieden we voltijd hoogbegaafdenonderwijs vanaf groep 4. De 3 groepen van HBG zijn gevestigd in een aparte vleugel van KPO Basisschool De Heiberg aan de Enclaveberg 172 te Roosendaal, maar horen dus bij Lavoor.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfbewust!
  • Betrokken!
  • Vindingrijk!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven