KPO Basisschool Klaverweide

Lavadijk 183 4706 KZ Roosendaal

  • Ieder kind is uniek. Op KPO Basisschool Klaverweide krijgen leerlingen de ruimte de eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
  • Onze school kenmerkt zich door rust, stabiliteit en continuïteit. Iedereen kent elkaar en er zijn geen drempels om een gesprek aan te knopen
  • Alle leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op onze school is het elke dag één grote ontdekkingsreis.
  • Leren is bij ons afwisselend en uitdagend. Op Klaverweide is leren het opdoen van kennis én vaardigheden.
  • Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Ook uw kind helpen wij graag bij zijn of haar ontdekkingsreis!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool Klaverweide. Onze school is rustig gelegen aan de rand van de wijk “Kortendijk”. Wij geven onze leerlingen de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We verwachten daarbij een actieve bijdrage van onze leerlingen. Een kind leert immers het beste wanneer het zelf actief zoekt naar nieuwe kennis. Zo wordt iedere schooldag een ontdekkingsreis! 

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwd
  • Samenwerkend
  • Actief
  • Ontdekkend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt op de meeste basisscholen het aantal leerlingen. Ons leerlingenaantal laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Vanaf dit schooljaar is een lichte daling waarneembaar. Dit hadden we ook voorspeld. Dit zal de komende jaren ook het geval zijn. Op de teldatum van 1 oktober 2024 heeft Klaverweide een leerlingenaantal van 258.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Om dit alles in goede banen te leiden, werkt Klaverweide samen met Kober kindercentra. Zij coördineren het overblijven op school en bieden voor- en naschoolse opvang op een externe locatie. Ook opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij monitoren de sociale veiligheid via de vragenlijsten van Kiva (jaarlijks vanaf groep 4) en via ons vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Vanwege de wet op de privacy delen wij deze gegevens niet via PO Vensters.

Terug naar boven