KPO Basisschool Vondel

Vondellaan 44 4707 AG Roosendaal

  • Wij hebben een zeer sociaal karakter. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig op onze school en respecteren elkaar.
  • Op Vondel geven wij ieder kind optimaal de kans om zijn of haar schooltijd met succes af te ronden, waar nodig met extra ondersteuning.
  • Als katholieke school willen wij onze leerlingen een levenshouding meegeven die getuigt van eigenheid, tolerantie en positiviteit.
  • Wij willen in 2016 een brede zorgschool zijn, waarin de leerkracht tegemoet komt aan de leer- en onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  • Er heerst een veerkrachtige instelling op onze school. Dit maakt dat onze leerlingen positief en vol zelfvertrouwen in het leven staan.

Het team

Toelichting van de school

Uit de onderstaande grafieken is af te lezen dat de gemiddelde leeftijd van het onderwijskundig team van Vondel iets boven het landelijk gemiddelde ligt. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht verder te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere, mannelijke leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht kunnen richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben als school gekozen voor neoklassikaal onderwijs. Dit betekent dat we klassikaal lesgegeven combineren met extra instructie aan kleine groepjes kinderen. Immers, ieder kind is anders en dus biedt onze school passend onderwijs. Zowel in groep 1/2 als in de groepen 3 t/m 8. Zo zorgen we ervoor dat elke leerling zoveel mogelijk kansen krijgt om zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen. In groep 1/2 werken we met combinatiegroepen, in groep 3 t/m 8 met leerstofklassen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven