KPO Basisschool Vondel

Vondellaan 44 4707 AG Roosendaal

  • Wij hebben een zeer sociaal karakter. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig op onze school en respecteren elkaar.
  • Op Vondel geven wij ieder kind optimaal de kans om zijn of haar schooltijd met succes af te ronden, waar nodig met extra ondersteuning.
  • Als katholieke school willen wij onze leerlingen een levenshouding meegeven die getuigt van eigenheid, tolerantie en positiviteit.
  • Wij willen in 2016 een brede zorgschool zijn, waarin de leerkracht tegemoet komt aan de leer- en onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  • Er heerst een veerkrachtige instelling op onze school. Dit maakt dat onze leerlingen positief en vol zelfvertrouwen in het leven staan.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool Vondel. Vondel is, letterlijk en figuurlijk, een kleurrijke school. Als laagdrempelige school met een centrale ligging in de wijken Kroeven en Tolberg werken wij graag samen met de ouders. In onze veilige, kindvriendelijke schoolomgeving staat het welzijn van onze leerlingen altijd voorop. Wij streven naar wederzijds respect. Op Vondel is voor ieder kind een plek!.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid: medio 2015 is ons SchoolVenster compleet. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief
  • Sociaal
  • Kansrijk
  • Ambitieus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook Vondel. De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is. Op de teldatum van 1 oktober 2014 heeft Vondel een leerlingenaantal van 251 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Tijdens het overblijven worden de kinderen op school opgevangen door overblijfouders. Om de opvang voor en na school in goede banen te leiden, werkt Vondel samen met Kober kindercentra. Zij bieden voor- en naschoolse opvang bij Villa Vondel. Opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is ook mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven