OMBS Ziezo

't Zand 2 4707 VX Roosendaal

  • Schoolfoto van OMBS Ziezo
  • Schoolfoto van OMBS Ziezo
  • Schoolfoto van OMBS Ziezo
  • Meneer Ronald is onze vakleerkracht muziek.
  • Schoolfoto van OMBS Ziezo

In het kort

Toelichting van de school

Als Montessorischool ZieZo hebben wij een gemeenschappelijke visie, namelijk het kind te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid. Daarbij stellen wij het ontwikkelingsproces van het individuele kind centraal. Er wordt gewerkt naar de visie van Maria Montessori. De school maakt deel uit van een groter geheel, een compleet aanbod van onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Onze school is een openbare basisschool en is dus voor iedereen toegankelijk, ongeacht culturele, maatschappelijke of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori-onderwijs
  • Ontdekken
  • Nieuwsgierig
  • Vertrouwen, eigenaarschap
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
292
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OP school zijn er verschillende mogelijkheden voor oudercontacten. 

Startgesprekken.
In de tweede schoolweek (week 36) hebben wij een eerste gesprek met alle ouders. Met de ouders van de jongsten van de bouw (groep 1, 3,5,7) maken we kennis. Met de ouders van de oudsten van de bouw (gr 2,4,6,8) praten wij verder over het vervolg van de bouw en spreken wij wederzijdse verwachtingen uit. Het gesprek richt zich op het kennismaken en samen vormgeven van een beginsituatie voor de start van de komende twee jaar/ komende jaar. Voor dit schooljaar staan deze gesprekken gepland in week 36.

Oudergesprekken.
Tweemaal per jaar krijgt uw kind een verslag mee naar huis. Dit verslag geeft de ouders per leerlijn inzicht in de ontwikkelingen. Door middel van beoordelingen en geschreven teksten geven de leerkrachten inzicht in de ontwikkelingen. Het wordt in een persoonlijk gesprek van 15 minuten tussen leerkracht en ouders besproken. Deze gesprekken staan gepland in week 50 van 2023, week 25 van 2024.

Andere momenten.
Natuurlijk kunnen ouders buiten deze vastgelegde gespreksmomenten altijd een afspraak maken voor de gesprek met de groepsleerkracht. Het fijnst is dit altijd naschooltijd, voor schooltijd zijn de leerkrachten er voor de kinderen. Natuurlijk is een korte boodschap dan wel mogelijk. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven