OMBS Ziezo

't Zand 2 4707 VX Roosendaal

  • In het kader van het 25 jarig bestaan zijn alle kinderen en alle teamleden op de foto gegaan.
  • Kinderen hanteren materialen om concreet handelend bezig te kunnen zijn om zo een vaardigheid te leren.
  • We vinden het waardevol om activiteiten met enkele groepen samen of met heel de school samen te doen.
  • ZieZo heeft in het verleden vaak (en met succes!) mee gedaan met de grote Roosendaalse Carnavalsoptocht als "De Montessorikienders"

In het kort

Toelichting van de school

Als Montessorischool ZieZo hebben wij een gemeenschappelijke visie, namelijk het kind te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid. Daarbij stellen wij het ontwikkelingsproces van het individuele kind centraal. Er wordt gewerkt naar de visie van Maria Montessori. De school maakt deel uit van een groter geheel, een compleet aanbod van onderwijs voor kinderen van 2 t/m 12 jaar, alle werkend volgens de beginselen en de visie van Maria Montessori, doordat er ook een Montessori peutergroep is. 

Onze school is een openbare basisschool en is dus voor iedereen toegankelijk is, ongeacht culturele, maatschappelijke of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori-onderwijs
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Communicatie met ouders
  • Betrokkenheid van ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 telde de school 287 leerlingen. Vanaf het schooljaar 2020/2021 zitten we weer op onze eigen locatie met een nieuw gebouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school blijft in principe iedereen over. Dit bevordert de sociale interactie en geeft een gevoel van samenzijn. De kinderen eten bij de eigen leerkracht in de klas. Dit gebeurt een kwartier voor het buiten spelen. Tijdens de lunch besteden we o.a. aandacht aan gezond eetgedrag en lezen we bijvoorbeeld voor.  Het buiten spelen staat onder toezicht van overblijfouders. Alle overblijfouders zijn in het bezit van het certificaat ‘verantwoord overblijven’. Wij hebben als school er voor gekozen de verantwoordelijkheid voor het overblijven op ons te nemen en wij willen net als u dat het allemaal perfect verloopt. Dat hieraan voor u kosten verbonden zijn, is onvermijdelijk. Vandaar dat we de ouders op jaarbasis een vrijwillige bijdrage vragen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven