SWS De Dobbe

Zr Kortestraat 23 9983 SV Roodeschool

Schoolfoto van SWS De Dobbe

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek wordt of bijv. een cursus volgt, is er vervanging. We doen dan een beroep op invallers die onze school goed kennen. De overdracht is zo georganiseerd dat invallers op een goede manier verder kunnen gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven.

Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er geen vervanging is en dat we de vervanging intern ook niet op kunnen lossen.

Hiervoor hebben we een vastgestelde werkwijze hoe we dan handelen en kinderen naar huis laten gaan. Handelen bij (g)een vervanging bij afwezige leerkracht’ De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de schoolleiding geen vervangers kan vinden. Binnen Lauwers en Eems hebben wij samen met andere besturen in Groningen de RTC-Pool opgezet om de grootste problemen rond vervanging op te lossen. In deze pool is een aantal leerkrachten benoemd die met voorrang zullen invallen bij ziekte of andere afwezigheid. (Deze pool is overigens ook een middel om leerkrachten aan ons te binden om aldus de verwachte tekorten aan leerkrachten op te vangen.)

Het kan echter toch nog voorkomen dat we geen invaller kunnen vinden. Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven van de stappen die op onze school genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Uitgangspunt is altijd om zoveel als mogelijk lesuitval te voorkomen.

Of dit wat er bij de Sterren ook staat:

Als een leerkracht ziek wordt of bijv. een cursus volgt, is er vervanging. We doen dan een beroep op invallers die onze school goed kennen. De overdracht is zo georganiseerd dat invallers op een goede manier verder kunnen gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven.  Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er geen vervanging is en dat we de vervanging intern ook niet op kunnen lossen. Hiervoor hebben we een vastgestelde werkwijze hoe we dan handelen en kinderen naar huis laten gaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven