SWS De Dobbe

Zr Kortestraat 23 9983 SV Roodeschool

Schoolfoto van SWS De Dobbe

Contactgegevens

SWS De Dobbe

Zr Kortestraat 23
9983 SV Roodeschool

Telefoon:
0595413394
Schoolwebsite:
www.dedobbe.nl
E-mailadres:
swsdedobbe@lauwerseneems.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2426
Website schoolbestuur:
www.lauwerseneems.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01

Terug naar boven