Openbare Basisschool aan de Roer

Hammerveldlaan 2 6041 VV Roermond

Schoolfoto van Openbare Basisschool aan de Roer

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van Aan de Roer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school.

Wij zijn een school die kwalitatief goed onderwijs biedt vanuit de overtuiging dat kinderen een intrinsieke behoefte hebben zich breed te ontwikkelen. Aan de Roer is naast een leerinstituut ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen die zij nodig hebben om op hun weg naar volwassenheid passende doelen te bereiken. Dit dragen we uit door invulling te geven aan vier kernwaarden:

Vertrouwen Betrokkenheid Eigenheid Kwaliteit

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Eigenheid
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
349
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kleuters gaan van maandag tot en met donderdag naar school.

Kinderen in groep 3 en 4 gaan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend naar school.

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan van maandag tot en met vrijdagmiddag 14.15 naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven