Montessori Basisschool Roermond

Achilleslaan 4 6042 JV Roermond

  • De belofte van het montessorionderwijs aan uw kind.
  • Omdat zorg voor de omgeving heel belangrijk is voor Montessori, voeden we de kinderen o.a. op met bewuste afvalscheiding
  • Wat naar het hoofd moet, moet eerst door de handen.
Doordachte materialen laten de leerling  zelfstandig inzicht verwerven.
  • Ruimte om te spelen, te ontdekken, te ervaren in een natuurlijke omgeving.
  • Met het voltallige team zorgen wij iedere dag voor uitdagend en leerzaam onderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De sfeer op school, ook tijdens het overblijven, is fijn. Kinderen gaan over het algemeen correct met elkaar om. Door maatschappelijke invloeden en door moeilijke thuissituaties merken we wel, dat dit soms onder druk staat. Ons streven is kinderen dan te leren door gesprekken en spiegelen, dat een prettige sfeer begint bij jezelf. Daarmee maken we in ieder geval de schoolomgeving veilig en dat beïnvloedt hun gedrag ook weer positief. Dit kost veel inzet van leerkrachten en MT. 

In de tevredenheidspeilingen van de ouders én de kinderen zien we nu dat veiligheid hoog scoort. Deze aanpak werkt dus. 
Leerlingen, met name de oudste leerlingen, geven ze niet altijd blij zijn met hun groep. We herkennen dit, omdat er in alle groepen strubbelingen zijn geweest op sociaal gebied; meidenvenijn en haantjesgedrag. Afgelopen jaar hebben we de cursus ook weer gegeven. 

Op dit punt na scoren beide tevredenheidspeilingen heel goed. 

Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 hebben we de tevredenheidspeiling onder ouders afgenomen via Vensters. We hebben ze de gelegeheid geboden de enquête op school in te vullen voorafgaand of na het oudergesprek. Mede hierdoor hebben we maar liefst 183 respondenten. 

Net als 2 jaar geleden scoren de ouders heel hoog, resp. 8,7 en 8.6) op het plezier van de kinderen op school en het gevoel van veiligheid. Deskundigheid van de leerkracht wordt veel hoger beoordeeld dan vorige keer: van 7,8 naar 8,6!

De onderdelen uitdaging die de kinderen geboden wordt om zich maximaal te ontwikkelen is van 6,9 naar 7,9 gestegen.
Infomatie en communicatie zijn iets gegroeid, naar een 7 gemiddeld (respect. 7,1 en 6,9) We hebben hier afgelopen jaren veel aandacht aan besteed en krijgen ook vaak complimenten hierover. Langzaam groeit dit.

In het schooljaar 2024-2025 zal er een nieuwe tevredenheidsenquête onder de ouders worden afgenomen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven