Montessori Basisschool Roermond

Achilleslaan 4 6042 JV Roermond

  • De belofte van het montessorionderwijs aan uw kind.
  • In onze prachtige schooltuin kunnen kinderen het groeien en bloeien waarnemen, planten en plukken.
  • Ons nieuw ingerichte, groene schoolplein nodigt uit tot heel veel bewegen en ontdekken.
  • Samen in de klas met ieder zijn eigen werkje, concentratie en persoonlijke ontwikkeling.
  • Omdat zorg voor de omgeving heel belangrijk is voor Montessori, voeden we de kinderen o.a. op met bewuste afvalscheiding

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u besloten hebt om via Vensters iets meer te lezen over Montessorischool Roermond. Op deze site staat een heleboel informatie die hier door DUO wordt ingezet.
Daarnaast hebben wij er extra informatie, toelichtingen en foto's aan toegevoegd om u een goede indruk van onze school te geven.
Wij hopen dat het u de informatie geeft die u zoekt. Zo niet, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Stichting Swalm&Roer

Onze school valt onder het bestuur van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding. Meer hierover leest u in de Centrale Schoolgids S&R en op www.swalmenroer.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Erkend Montessori onderwijs
  • Eigentijds
  • Stabiel en gedegen
  • Ruimte om kind te zijn
  • Resultaatgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal is afgelopen schooljaar flink gegroeid. We houden dit schooljaar weer 10 groepen, want dat is momenteel de ruimte die we hebben. Daarom hebben we afgelopen jaar een tijdelijke aannamestop voor zij-instromers moeten instellen. Voor de bovenbouw moeten we dit voorlopig handhaven.
Naast ruim voldoende onderinstroom, 4-jarige kleuters, kennen wij ook een behoorlijke zij-instroom. Deze nemen we aan zolang de groepsgrootte het toelaat. Voor een verhuizer die van een Montessorischool komt hebben we altijd plaats.
De uitstroom is afgelopen jaar heel klein geweest. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Deze schoolgids betreft het schooljaar 21/22 
Afgelopen schooljaar hebben we een heel jaar afwijkende schooltijden gehanteerd, vanwege de corona-maatregelen. We verwachten in september van start te gaan met de reguliere schooltijden.

Onze leerlingen van de onderbouw, groep 1 en 2, hebben op vrijdag vrij. 
Vanaf de middenbouw gaan de leerlingen vijf dagen per week naar school.

Ouders die opvoedkundige vragen hebben kunnen vrijblijvend gebruik maken van de expertise en ondersteuning van het CJG. U kunt dit via de IB regelen, maar u mag zich ook rechtstreeks tot het CJG wenden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven