Montessori Basisschool Roermond

Achilleslaan 4 6042 JV Roermond

 • De belofte van het montessorionderwijs aan uw kind.
 • Omdat zorg voor de omgeving heel belangrijk is voor Montessori, voeden we de kinderen o.a. op met bewuste afvalscheiding
 • Wat naar het hoofd moet, moet eerst door de handen.
Doordachte materialen laten de leerling zelfstandig inzicht verwerven.
 • Ruimte om te spelen, te ontdekken, te ervaren in een natuurlijke omgeving.
 • Onze leerlingenraad van 2022-2023, op de foto met schoolleiders uit Zweden, Groot-Brittanië en Cyprus.

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u besloten hebt om via Vensters iets meer te lezen over Montessorischool Roermond. Op deze site staat een heleboel informatie die hier door DUO wordt ingezet.
Daarnaast hebben wij er extra informatie, toelichtingen en foto's aan toegevoegd om u een goede indruk van onze school te geven.
Wij hopen dat het u de informatie geeft die u zoekt. Zo niet, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Stichting Swalm&Roer

Onze school valt onder het bestuur van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding. Meer hierover leest u in de Centrale Schoolgids S&R en op www.swalmenroer.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Erkend Montessori onderwijs
 • Eigentijds
 • Stabiel en gedegen
 • Ruimte om kind te zijn
 • Resultaatgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal is afgelopen schooljaar flink gegroeid. We houden dit schooljaar nog 10 groepen, want dat is momenteel de ruimte die we hebben. Ook dit schooljaar moeten we helaas nog een aannamestop hanteren, nu voor de zij-instroom in onder- en middenbouw. Gelukkig is er in de bovenbouw (gr. 6-7-8) wel nog enige ruimte. Ook onderinstromers die na 1 januari 2023 4 jaar worden kunnen nog aanmelden. Voor broertjes/zusjes/gezinsleden óf een verhuizer die van een Montessorischool maken we plaats.

Ondanks de uitstroom van een hele grote groep schoolverlaters blijft het leerlingaantal op peil en groeit zelfs verder.

We onderzoeken intensief hoe we extra lokalen kunnen realiseren in de naaste toekomst of dat er andere oplossingen zijn, waardoor we geen "nee"meer hoeven te zeggen tegen kinderen die graag naar onze school willen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Deze schoolgids betreft het schooljaar 22/23 

Onze leerlingen van de onderbouw, groep 1 en 2, hebben op vrijdag vrij. 
Vanaf de middenbouw gaan de leerlingen vijf dagen per week naar school.

Ouders die opvoedkundige vragen hebben kunnen vrijblijvend gebruik maken van de expertise en ondersteuning van het CJG. U kunt dit via de IB regelen, maar u mag zich ook rechtstreeks tot het CJG wenden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven