Montessori Basisschool Roermond

Achilleslaan 4 6042 JV Roermond

 • De belofte van het montessorionderwijs aan uw kind.
 • Omdat zorg voor de omgeving heel belangrijk is voor Montessori, voeden we de kinderen o.a. op met bewuste afvalscheiding
 • Wat naar het hoofd moet, moet eerst door de handen.
Doordachte materialen laten de leerling zelfstandig inzicht verwerven.
 • Ruimte om te spelen, te ontdekken, te ervaren in een natuurlijke omgeving.
 • Met het voltallige team zorgen wij iedere dag voor uitdagend en leerzaam onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u besloten hebt om via Vensters iets meer te lezen over Montessorischool Roermond. Op deze site staat een heleboel informatie die hier door DUO wordt ingezet.
Daarnaast hebben wij er extra informatie, toelichtingen en foto's aan toegevoegd om u een goede indruk van onze school te geven.
Wij hopen dat het u de informatie geeft die u zoekt. Zo niet, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Stichting Swalm&Roer

Onze school valt onder het bestuur van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding. Meer hierover leest u in de Centrale Schoolgids S&R en op www.swalmenroer.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Erkend Montessori onderwijs
 • Eigentijds, stabiel en gedegen
 • Ruimte om kind te zijn
 • Resultaatgericht
 • Plezier, samen en nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal blijft, ondanks meerdere aannamestops, groeien. Sinds schooljaar 2023/2024 zijn er 11 groepen gehuisvest op onze school.  Drie onderbouwgroepen, vier middenbouwgroepen en voor het eerst ook vier bovenbouwgroepen. Kinderen die na 1 januari 2024 4 jaar worden kunnen we helaas niet meer aannemen en zullen we plaatsen op een wachtlijst. Voor broertjes/zusjes/gezinsleden óf een verhuizer die van een Montessorischool komt, maken we plaats.

Met 11 groepen zit de school ook op het nagestreefde maximum. Een vierde onderbouwgroep zou de doorstroom naar de midden- en bovenbouw weer zo groot maken, dat daar de groepen overvol raken. Momenteel onderzoeken wij wat de beste oplossing is om de grote vraag naar ons bijzonder onderwijs te kunnen blijven bieden voor iedereen die daarvoor kiest.

De uitgebreide beschrijving van ons aannamebeleid vindt u in paragraaf 4.4. Wanneer er op enig moment aannamestops voor bepaalde groepen gehanteerd worden ziet u de actuele situatie op onze website.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze leerlingen van de onderbouw, groep 1 en 2, hebben op vrijdag vrij.

Vanaf de middenbouw gaan de leerlingen vijf dagen per week naar school.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven