Basisschool De Steenen Brug

Bisschop Lindanussingel 41 6041 LV Roermond

Schoolfoto van Basisschool De Steenen Brug

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van De Steenen Brug!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Steenen Brug. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.
U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Op de website van onze school (www.steenenbrug.nl) vindt u nog meer informatie, waaronder foto's om een beeld te krijgen van de school en hoe u met ons kennis kunt maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Motivatie
  • Ondernemerschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Eigenaarschap
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Enkele jaren op rij is het aantal leerlingen op De Steenen Brug licht gedaald.
De verwachting is echter dat dit na 2014 stabiel blijft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven