Vrijeschool Christophorus

Schouwberg 27 6041 AG Roermond

Schoolfoto van Vrijeschool Christophorus

In het kort

Toelichting van de school

Kindercentrum

Ons Kindercentrum “Christoffeltje” is gevestigd in een droom van een houten huis waar peuters naar hartelust kunnen spelen met prachtig speelgoed en leeftijdgenootjes.

Kleuterschool

De 2 kleuterklassen zijn gevestigd in een speciaal voor hen ingericht gebouw dat in 2009 werd gerenoveerd. De grootte van de klassen houden wij bewust prettig en overzichtelijk door een maximum van 24 kleuters per klas.

Basisschool

In het hoofdgebouw zijn de klassen 1 t/m 6 ondergebracht (groep 3 t/m 8). De drie gemengde klassen beschikken over een groot en licht lokaal. De klassengrootte varieert tussen de 20 tot 28 kinderen. Verder beschikt dit gebouw over een zaal waar de diverse creatieve en kunstzinnige activiteiten plaatsvinden. Wie weet tot ziens op school tijdens een van onze kijkochtenden! Deze ochtenden worden via de regionale weekbladen gepubliceerd.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeacht het leerlingenaantal gaat het bij een vrijeschool om de aandacht voor ieder kind.  Dat uit zich onder meer in het uitreiken van een getuigschrift aan het einde van ieder schooljaar. In het getuigschrift koppelt de leerkracht het leerniveau van het kind aan de persoonlijke ontwikkeling die het doormaakt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven