Herman Broerenschool

Keulsebaan 508 6045 GL Roermond

  • "Voor elk kind dat met plezier naar zijn eigen hoogte klimt."
  • Schoolfoto van Herman Broerenschool
  • Schoolfoto van Herman Broerenschool
  • Schoolfoto van Herman Broerenschool
  • Schoolfoto van Herman Broerenschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Tevens vakleerkracht Algemene Technieken voor de VSO afdeling

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De doelgroep(en) zijn leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in de school- en (vaak ook de) thuissituatie:

Alle leerlingen hebben een indicatie voor cluster 3 ZML. Niet alle leerlingen met een cluster 3 ZML indicatie hebben dezelfde mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte. Wij onderscheiden de volgende groepen:

-Hoog ZML niveau: lichte verstandelijke beperking (IQ 51-70)

-Midden ZML niveau: matige tot lichte verstandelijke beperking (IQ 35-50)

-Laag ZML niveau:ernstige tot matige verstandelijke beperking (IQ <35)

-MG leerlingen: leerlingen met een meervoudige beperking (verstandelijke plus lichamelijke beperking óf een zeer beperkt gedragsrepertoire)

Sommige leerlingen hebben bijkomende problematiek(en), bijvoorbeeld:

- ASS en verstandelijke beperking

- SI: sensorische informatie problemen

- Kinderen met spraak/taal problemen.

- Spelontwikkelingsproblemen

- Gedragsproblemen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven