Herman Broerenschool

Keulsebaan 508 6045 GL Roermond

  • "Voor elk kind dat met plezier naar zijn eigen hoogte klimt."
  • Schoolfoto van Herman Broerenschool
  • Schoolfoto van Herman Broerenschool
  • Schoolfoto van Herman Broerenschool
  • Schoolfoto van Herman Broerenschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Herman Broerenschool.

De Herman Broerenschool is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een meervoudige beperking.

De school is bestemd voor leerlingen die door een of andere oorzaak blijvend in hun ontwikkeling zijn achtergebleven.

Het onderwijs stelt zich tot doel om de ontwikkelingsmogelijkheden, die voor ieder kind verschillend zijn, optimaal te ontplooien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doorlopend leertraject; SO-VSO
  • Voorbereiding op maatschappij
  • Bijzondere expertise
  • Veilig leerklimaat
  • Gedeelde zorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven