Mgr. Hanssen Roermond

Jagerstraat 2 6042 KA Roermond

  • Locatie Hoensbroek
  • Locatie Hoensbroek
  • Locatie Roermond

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het voornaamste doel van de oudervereniging is zorgen voor een goede samenwerking tussen ouders en school.
Dit doel proberen zij te bereiken door o.a.:

- mee te helpen bij het organiseren van vieringen en activiteiten
- het organiseren van de familiedag
- goede contacten te onderhouden met de MR.
Ook zijn alle ouders via de oudervereniging vertegenwoordigd in de FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraaktaalontwikkelingsstoornissen) en de FODOK(Federatie Ouders van Dove Kinderen).  

Om dit alles te bekostigen, vraagt de oudervereniging een financiële bijdrage van € 14,00 per kind per schooljaar. Leerlingen die in of na januari van het lopende schooljaar starten betalen voor dat schooljaar € 7,00. Bij meerdere kinderen wordt de bijdrage steeds verlaagd met 25%.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven