basisschool de Kasteeltuin

Kasteel Wassenbergstraat 2 6043 XM Roermond

  • Schoolfoto van basisschool de Kasteeltuin
  • Schoolfoto van basisschool de Kasteeltuin
  • Schoolfoto van basisschool de Kasteeltuin
  • Schoolfoto van basisschool de Kasteeltuin
  • Schoolfoto van basisschool de Kasteeltuin

In het kort

Toelichting van de school

De tijden veranderen… … En het onderwijs verandert mee.  Steeds meer is in het nieuws te horen dat kinderen te weinig bewegen, teveel op een scherm staren en te weinig buiten komen. Te lang stil zitten ( in een klaslokaal, of thuis op de bank) zorgt ervoor dat kinderen zich slecht kunnen concentreren, het remt hun motorische maar ook hun cognitieve ontwikkeling. Veel afwisseling, veel frisse lucht, veel bewegen en gezonde voeding zorgen voor een goede ontwikkeling en voorkomt problemen als overgewicht, concentratieproblemen en het welbekende ‘wiebelen’ in de klas. Op basisschool de Kasteeltuin hebben wij ervoor gezorgd dat de kinderen vaker kunnen bewegen: langere gymtijden, regelmatig pauzes, speelse werkvormen, flexibele klassenopstellingen en natuurlijk  onze grote schooltuin helpen om de dag afwisselend en interessant te houden. De schooltuin is meer dan een plek om even een boterham te eten. De kinderen kunnen zich verwonderen over alles wat groeit en bloeit en hier een actieve rol in spelen. Dat er uit een enkel tomatenzaadje een hele plant kan groeien die vele tomaten geeft is een wonder op zich. Daar een actieve rol in spelen door de plantjes wekelijks te zien groeien is een fantastische ervaring.  En wat te denken aan lessen over ecologisch tuinieren (slakken, lieveheersbeestjes, rupsen op de bladeren van de bloemkool), en gewassenrotatie. Ook bestuiving, hoe werkt dat nou, en waar zijn die bijen nou voor nodig? De bijenkasten zelf zijn een interessante leerschool voor kinderen: hoe gaat het er aan toe in een bijenkast? Waarom is de koningin zo belangrijk? Hoe wordt de honing gemaakt ? Met de bijenkasten in de schooltuin en zowel een tuinman als een imker in het team kunnen we veel aanschouwelijk maken voor de leerlingen. En die informatie vergeten ze nooit meer.  De zorg voor onze kippen in de schooltuin leert een kind wat er allemaal komt kijken bij het hebben van een (huis)dier maar ook wat de voordelen zijn. Wat de kinderen hier leren draagt voor een groot deel bij aan zorg dragen voor onze planeet, duurzaamheid, ervoor zorgen dat de planeet in de toekomst ook voor onze kinderen een fijne plek is om te leven en hun eigen gezin te starten. Projecten over ‘plastic soep’ ( hoe ons gedumpte plastic in de zee terechtkomt en het leven daar verstoort), de energierevolutie, het klimaat, en kinderrechten helpen om van onze kinderen volwaardige deelnemers te maken van onze maatschappij. Dat is burgerschap, en wij zijn de wensen van de minister van onderwijs ver vooruit. Maar wij stoppen daar niet. Want naast maatschappelijk belang is er ook het belang van het kind zelf. Ieder kind heeft het recht zijn of haar talenten te ontwikkelen. Naast goede, moderne lesmethodes en gedreven leerkrachten met passie voor hun vak, bieden wij kinderen ook muziek ( leer een instrument bespelen, met medewerking van de harmonie), speel in ons schoolorkest, leer dansen, techniek, keramiek, schilderen en nog vele andere activiteiten in ons naschoolse aanbod. Ook ICT is bij ons constant in ontwikkeling. Klaslokalen hebben een touchscreen waarmee de leerkrachten de lessen interactief kunnen maken. Er zijn computereilanden in het gebouw, maar er zijn ook laptops waarmee de leerlingen hun lesstof in de klas verwerken of projecten en presentaties voorbereiden. Er zijn laptops voor een hele groep leerlingen, bij toerbeurt. Niet voor elk kind een laptop, nee, ook hier geld dat afwisseling ( lezen, schrijven, een boek, de laptop, buiten, bewegen, creatief bezig zijn ) voor ons belangrijk is om uw kind een zo volledig mogelijk aanbod te bieden. De groepen 7 en 8 krijgen nog iets extra’s: IMC-basis. In de randstad bekend als de ‘weekendschool’, hier in Limburg gewoon onder schooltijd. Twee jaar lang krijgen de leerlingen eenmaal per week les van een gastdocent die hen verteld over zijn of haar werk. Hier zitten workshops aan verbonden, excursies naar bedrijven en instellingen, en opdrachten in groepjes. Aan bod komen onderwerpen en beroepen zoals rechter, advocaat ( met bezoek aan gerechtshof en naspelen van een rechtszaak), kraamverzorger/ster (met praktijkles), dierenarts/dierenverzorger (met workshop), journalistiek, horeca, architectuur en nog vele anderen. Doel is de leerlingen e laten zien welke richtingen mogelijk zijn, wat een vak inhoud, is het iets voor jou? Wat moet je doen om dat doel te bereiken? Ligt hier wellicht je talent? Daarnaast krijgen leerlingen die laten zien iets meer aan te kunnen als hun klasgenoten, eenmaal per week les in de plusklas.  Uitdagende projecten laten deze leerlingen op hun eigen manier schitteren. Leerlingen die daarentegen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen dit via een schakelklasmoment, of extra ondersteuning door een leerkracht. Ook ouders horen bij onze school, bij ons onderwijs. Na het verdwijnen van de bibliotheek op de Donderberg hebben wij het initiatief opgevat zelf een bibliotheek op te zetten voor ouders. U vindt een ‘mini-bieb’ aan de straat bij de hoofdingang, maar binnen zijn er nog veel meer boeken te vinden. Niet alleen ouders en leerkrachten, maar ook buurtbewoners maken hier dankbaar gebruik van.  
Dit schooljaar staat er iets bijzonders te gebeuren. Er wordt een nieuw lokaal bijgebouwd, en wel in onze schooltuin!  De voordelen van meer bewegen, frisse lucht, een inspirerende omgeving komen hier bij elkaar…. Een unicum in Nederland!  Wat is een buitenlokaal? Wij bouwen een vrijstaande overkapping met twee dichte wanden en een stenen vloer, groot genoeg voor een hele klas. Er zullen tafels en stoelen of krukken staan voor de leerlingen, en natuurlijk een whiteboard voor de juf of meneer. Een biologieles, tekenles of zelfs een leesles ligt voor de hand, maar waarom geen rekenles? Taalles? Hier kun je even zitten met je groepje en overleggen over het project, neem je laptop maar mee!  In het nieuwe buitenlokaal kan het allemaal. In de frisse lucht, zomers, als het erg warm is in school, of gewoon lekker fris als het regent. En zelfs in de winter , met de jas aan lekker buiten les als het sneeuwt, of een beetje vriest! Natuurlijk is er maar één lokaal, en zullen groepen bij toerbeurt hiervan gebruik mogen maken. Dit buitenlokaal is mogelijk gemaakt door subsidie van stichting Don Bosco,  en wij zijn er erg enthousiast over!  December 2018: Het buitenlokaal is inmiddels gebouwd!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine groepen
  • Aandacht
  • Talenten
  • Schooltuin
  • Open sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven