Basisschool Leeve

Jan Amentstraat 24 6041 BE Roermond

  • Voor zowel de onder- als de midden- bovenbouw hebben we een mooie uitdagende natuurspeelplaats ingericht.
  • Schoolfoto van Basisschool Leeve

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op BS. Leeve! 

Graag willen wij jullie informeren over onze bijzondere school. De naam van onze school staat voor: het onderwijs voor je leven, als thematisch onderwijs gegeven in het dorp "Leeve". BS. Leeve onderscheidt zich, al vanaf de opstart, door het aanbieden van thematisch onderwijs. Thematisch werken geeft de ruimte om leerstof te ervaren en verbindt de diverse vakgebieden met elkaar. 

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van BS. Leeve. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van het onderwijs en van ons zelf.  Wij vertellen graag het verhaal achter de cijfers. Zo bieden we u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Ervaren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

BS. Leeve  ligt in een dorp dat niet veel uitbreiding kent. Toch zien we een stabiel aantal leerlingen. 50 procent van de leerlingen komt uit het dorp zelf, de andere helft van de leerlingen komt uit Roermond of de omringende dorpen. 

Ouders kiezen voor onze school, omdat wij;

  • Vormgeven aan thematisch onderwijs
  • We een continu rooster draaien
  • Ouders tevreden zijn
  • We een kleinschalige wijkschool zijn

De landelijke trend, dat ouders geheel of gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces, tekent zich duidelijk af. Het sociaal-economisch milieu is gemiddeld. Op BS. Leeve is 94% van de leerlingen van Nederlandse afkomst. Kinderen stromen in vanuit peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of kinderopvang.

De ouders en kinderen van BS. Leeve tonen een hoge mate van betrokkenheid. de verschillende geledingen, zoals MR en OR, zijn goed bemand en leveren ieder op eigen wijze een kwalitatieve bijdrage aan de schoolorganisatie. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven