Protestants Christelijke Basisschool Willem De Zwijgerschool

Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond

Binnen ons gebouw werken we samen met een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse opvang.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het School Venster van cbs Willem de Zwijger, een buurtschool in de Roermondse wijk 't Vrijveld.

Een betrokken team leerkrachten verzorgt samen het onderwijs voor ongeveer ..... leerlingen met verschillende culturele achtergronden in 8 groepen. We zijn trots op ons pedagogisch klimaat waarin we samen werken aan een vreedzame, gezonde school. Er is ruim andacht voor de kernvakken rekenen, taal en lezen. Een gymzaal bij de school en een fijne speelplaats geeft ons de mogelijkheid om de leerlingen veel te laten bewegen met gymlessen van een vakleerkracht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Vertrouwd
  • Betrokken
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 gaan we starten met 146 leerlingen. Er zullen gedurende het schooljaar nog 13 vierjarige kinderen instromen.
Het laatste jaar is het leerlingaantal gedaald door veel verhuizingen buiten de stichting naar andere woonplaatsen buiten onze regio. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven