OBS Het Palet

Hoofdstraat 21 B 9315 PA Roderwolde

Schoolfoto van OBS Het Palet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval en vervanging, iedere school heeft hiermee te maken. Op onze school streven we er naar dat het onderwijs zoveel mogelijk ongestoord voortgang heeft en er in principe geen groepen naar huis worden gestuurd. Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht kan de directeur de volgende oplossingen gebruiken:

  • Vervanging regelen vanuit de centrale invallerslijst. Wij maken gebruik van Slim Personeelsbemiddeling. 
  • Een parttime leerkracht of duo-partner van de eigen school inzetten.
  • Leerlingen verdelen over andere groepen of groepen samenvoegen..
  • In het uiterste geval kan een intern begeleider, ict’er of de directeur als invaller voor de groep.

Pas als dit alles niet lukt dan kan, in hoge mate van uitzondering, een groep kinderen naar huis gestuurd worden. Hierbij worden de volgende regels in acht genomen:

-       Als het van te voren bekend is, worden ouders geïnformeerd zodat opvang geregeld kan worden.
-       In geval van onverwachte uitval van een leerkracht wordt er contact gezocht met thuis of met het opvangadres of opvang mogelijk is.
-       In het geval dat er geen opvang mogelijk is, blijven de leerlingen op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met de volgende combinatiegroepen:

  • groep 1/2
  • groep 3/4/5
  • groep 6/7/8

Het team bestaat uit 5 leerkrachten die lesgeven aan deze groepen. De groepen hebben maximaal 2 leerkrachten. Daarnaast beschikken we over een vakleerkracht bewegingsonderwijs die de gymlessen verzorgt voor de groepen 3 t/m 8. Ook hebben we een vakleerkracht godsdienstige vorming(GVO) voor groep 7/8 en een vakleerkracht muzikale vorming voor groep 3/4/5.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven