cbs De Parel

Dreesdestraat 40 9301 GG Roden

  • Schoolfoto van cbs De Parel
  • Schoolfoto van cbs De Parel
  • Schoolfoto van cbs De Parel
  • Schoolfoto van cbs De Parel
  • Schoolfoto van cbs De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Groei door aandacht!

Klein en fijn! cbs De Parel is een open Christelijke basisschool waar ca. 110 leerlingen iedere dag samen mogen leren. 

De Parel meer dan een paar woorden, meer dan een paar foto's, veel meer dan ik u via deze weg kan vertellen.

Voor een echt goede indruk van de sfeer en wat wij doen, bent u van harte welkom. Wij laten u met trots onze school zien.

Charlotte de Jong

Directeur cbs De Parel/ c.roesink@quadraten.nl

link naar onze website: website


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei door aandacht
  • Blij
  • Trots
  • Met elkaar
  • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang gebeurt in Roden door verschillende organisaties welke los staan van onze schoolorganisatie.

Kidscasa is de opvang het meest nabij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven