School voor Speciaal Basisonderwijs t Hoge Holt

Lijsterbesstraat 1 9301 MK Roden

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs t Hoge Holt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

SBO 't Hoge Holt publiceert geen tussentijdse en eindresultaten. Deze resultaten vragen per leerling om een nadere uitleg , die op deze pagina niet te verklaren zijn.

Voor informatie omtrent deze resultaten kunt u zich wenden tot de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor een nadere uitwerking van dit item verwijs ik u naar het document Trendanalyses en Opbrengsten van de school.

U kunt dit document, na afspraak, inzien op de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Voor een uitwerking van de ontwikkelpunten die aangegeven zijn in het inspectierapport verwijs ik naar het jaarverslag, welke u , na afspraak kunt inzien op de school.

Terug naar boven