School voor Speciaal Basisonderwijs t Hoge Holt

Lijsterbesstraat 1 9301 MK Roden

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs t Hoge Holt

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van “vaste invallers”. De kinderen worden niet naar huis gestuurd. Helaas is het in de huidige tijd vaak moeilijk om vervanging voor een teamlid te vinden. Vandaar dat op ’t Hoge Holt naast de algemene regeling ook de volgende afspraken gelden: *        Op de dag van “niet kunnen vervangen” vangt de school zelf de groep op. *        Indien vóór 14.00 uur nog geen vervanger voor de volgende dag beschikbaar is, krijgt de groep de volgende dag vrijaf. Dit wordt schriftelijk aan de ouders/verzorgers gemeld. *        In de dagen daarop volgend krijgt telkens een andere groep vrijaf. Ook dit wordt schriftelijk gemeld. De vervanging van compensatie uren is zo geregeld dat een vaste invalkracht de groep waarneemt. De dagelijkse gang van zaken binnen de groep wordt op deze manier niet of bijna niet verstoord. Mocht er onverhoopt vrij gegeven moeten worden, dan krijgt u van tevoren schriftelijk bericht (zie ook het bovenschoolse deel van deze schoolgids).

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

SBO 't Hoge Holt is een speciale school voor basisonderwijs en beschikt over de volgende specialisten:

Logopedist

Orthopedagoog

Maatschappelijk werk

Intern begeleider

Kleuter specialist

Gedrags specialist

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij geven ondersteuning aan leerlingen , die om welke reden dan ook, geen juiste onderwijsomgeving binnen het basisonderwijs kunnen vinden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven