Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof

Schonauwen 2 9301 SP Roden

  • De gemeenschapsruimte van de onderbouw.
Spelen en leren.
  • De gemeenschapsruimte van de midden-/bovenbouw. Voor zelfstandig leren en schoolvieringen.
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof
  • Wij hebben een eigen bibliotheek op school. We werken nauw samen met de Bibliotheek in het dorp.

Het team

Toelichting van de school

Veel leerkrachten werken parttime. Bij ons zijn 16 leerkrachten werkzaam, waarvan twee leerkrachten ook voor de interne begeleiding zijn aangesteld. Op school is één onderwijsassistent werkzaam; zij ondersteunt groep 3 alle schooldagen. We hebben vijf dagen de beschikking over een conciërge; de ene werkt drie dagen en de andere twee dagen. De schoolleider is vijf dagen ambulant om directietaken te vervullen. Elke leerkracht coördineert naast de lesgevende taken één van onze pijlers van ons onderwijs. We hebben twee vakleerkrachten gymnastiek, zodat alle kinderen in ieder geval 45 minuten les van een specialist ontvangen. Daarnaast is aan Het Valkhof een vakleerkracht humanistisch vormingsonderwijs en een vakleerkracht godsdienstonderwijs verbonden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof van leerkrachten wordt vervangen door eigen personeel, door leerkrachten uit een centrale flexpool of door andere inval-leerkrachten.

Dit geldt ook voor vervanging bij zieke.

Er is een protocol voor situaties waarin er geen vervanging beschikbaar is. Het is zelden of nooit nodig dit in te zetten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze school is een daltonschool. Het werken met een taak is een belangrijk onderdeel van ons daltononderwijs. Met die taak wordt in de groepen 1 en 2, op hun niveau al gestart. Net zoals bij de groepen 3 t/m 8 kan de tijd dat de kinderen aan een doel verschillen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school is een daltonschool. Het werken met een taak is een belangrijk onderdeel van ons daltononderwijs. Het geeft kinderen de mogelijkheid om meer of minder tijd te besteden aan de opdrachten, al naar gelang waar ze meer tijd voor nodig hebben. Daardoor kan de tijd die kinderen aan een vak besteden, onderling verschillen.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven