Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof

Schonauwen 2 9301 SP Roden

  • Het groene plein is klaar in 2019.
  • De gemeenschapsruimte van de onderbouw.
Spelen en leren.
  • De gemeenschapsruimte van de midden-/bovenbouw. Voor zelfstandig leren en schoolvieringen.
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof
  • Modern en actueel, in nauwe samenwerking met de Openbare Bibliotheek.

Het team

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren heeft er, met name door pensioneringen, een verjonging plaatsgevonden in het onderwijsteam.

Daarnaast is het gelukt een redelijk aantal mannen aan te trekken.

Hierdoor is een leuk, gevarieerd team ontstaan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof van leerkrachten wordt vervangen door eigen personeel, door leerkrachten uit een centrale flexpool of door andere inval-leerkrachten.

Dit geldt ook voor vervanging bij zieke.

Er is een protocol voor situaties waarin er geen vervanging beschikbaar is. Het is zelden of nooit nodig dit in te zetten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school is een daltonschool.

Daarbinnen is het werken met een taak een belangrijk onderdeel.

Het geeft kinderen de mogelijkheid om meer of minder tijd te besteden aan de opdrachten, al naar gelang waar ze meer tijd voor nodig hebben.

Daardoor kan de tijd die kinderen aan een vak besteden, onderling verschillen.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven