Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof

Schonauwen 2 9301 SP Roden

  • De gemeenschapsruimte van de onderbouw.
Spelen en leren.
  • De gemeenschapsruimte van de midden-/bovenbouw. Voor zelfstandig leren en schoolvieringen.
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof
  • Wij hebben een eigen bibliotheek op school. We werken nauw samen met de Bibliotheek in het dorp.

In het kort

Toelichting van de school

Het Valkhof is een openbare daltonschool. De gedachten achter het openbaar onderwijs, het daltononderwijs en de Vreedzame School vormen de pijlers voor de manier waarop wij op Het Valkhof onderwijs geven en de kinderen benaderen. 

De openbare gedachte houdt in dat de school het belangrijk vindt dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun geloof of afkomst. Zij maken hierdoor op school kennis met kinderen met heel verschillende achtergronden en leren om hier respectvol mee om te gaan.

Als daltonschool wordt systematisch aandacht besteed aan effectiviteit, zelfstandigheid, samenwerken, reflecteren op het eigen werken en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Dit alles onder duidelijke begeleiding en toezicht van de leerkrachten. De vaardigheden die hierbij geoefend worden, zijn belangrijk in het voortgezet onderwijs, in het latere beroep en in de sociale omgang met anderen. Dit vormt de kinderen tot 'mensen zonder vrees'.

Sinds enige jaren mag Het Valkhof zich 'Vreedzame School' noemen. Dit is een visie en leerlijn die gericht is op sociale vaardigheden, pedagogisch klimaat en burgerschap

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton (kernwaarden)
  • Taal&Rekenen (Bewegend leren)
  • Wereldburgerschap
  • Handelingsgericht werken (HGW)
  • Skills

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door demografische ontwikkelingen, met name vergrijzing van de buurt, is het leerlingenaantal van Het Valkhof de afgelopen jaren duidelijk teruggelopen. De verwachting is dat dit zal stabiliseren rond het huidige niveau.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2016-2017 wordt het '5-gelijke dagen model' gehanteerd. Dit betekent dat alle groepen iedere dag van 08:30 uur tot 14:00 uur naar school gaan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven