Openbare Basisschool de Tandem

Klimop 2 9301 PK Roden

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tandem

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 8 leerkrachten, 4 onderwijsassistenten, een conciërge, een intern begeleider en een fulltime directeur. 

1 :                 Tessa / Roelina (o.a)
2 :                 Tessa / Roelina (o.a)
3 :                 Femke / Thea / Luciënne (o.a)           
4 :                 Hennie / Thea  /Luciënne (o.a)
5 :                 Leonie        
6 :                 Elize / Luciënne (o.a)
7 :                 Iris /Tarun (o.a)
8 :                 Marinka / Manon (o.a)    

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van Slim personeelsbemiddeling voor de vervanging bij ziekte van leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben naast een vakleerkracht bewegingsonderwijs een vakleerkracht voor muziek, in groep 4. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

60 % van onze onderwijstijd besteden we aan de basisvakken: Rekenen en wiskunde, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een openbare school, waar alle leerlingen welkom zijn, binnen de grenzen van onze zorg. De grenzen van onze school staan beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel.

Het Schoolondersteuningsprofiel wordt eens inde twee jaar geactualiseerd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komens schooljaar hebben we een ambulante leerkracht voor de lessen Rots en Water, dramatische vorming en muziek.

Vanuit de NPO-gelden hebben we vier onderwijsassistenten, die in de groepen ondersteunen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelgroep is gevestigd in het gebouw van Obs de Tandem. De school werkt nauw samen met de leidsters van de peuterspeelgroep. We werken met de methode: Kleuterplein. Deze methode bevat alle SLO-doelen en heeft een uitgebreid aanbod voor taal en rekenen. Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling werken we met KWINK. Komend schooljaar gaan we de samenwerking met de Peuterspeelgroep verder verdiepen.

Terug naar boven