Openbare Basisschool de Tandem

Klimop 2 9301 PK Roden

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tandem

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van Slim personeelsbemiddeling voor de vervanging bij ziekte van leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben naast een vakleerkracht bewegingsonderwijs een reken- en een taalspecialist op school. In groep 4 hebben we een vakleerkracht voor muziek. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

60 % van onze onderwijstijd besteden we aan de basisvakken: Rekenen en wiskunde, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een openbare school, waar alle leerlingen welkom zijn, binnen de grenzen van onze zorg. De grenzen van onze school staan beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelgroep is gevestigd in het gebouw van Obs de Tandem. De school werkt nauw samen met de leidsters van de peuterspeelgroep. Dit schooljaar gaan we werken met een nieuwe methode: Kleuterplein. Deze methode bevat alle SLO- doelen en heeft een uitgebreid aanbod voor taal en rekenen. Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling werken we met KWINK. Komend schooljaar gaan we de samenwerking met de Peuterspeelgroep verder uitwerken.

Terug naar boven