Openbare Basisschool de Marke

Ceintuurbaan Zuid 6a 9301 HX Roden

  • Ontwerp van het vooraanzicht door TenW architecten adviseurs
  • Ontwerp van het achteraanzicht door TenW architecten adviseurs
  • Ontwerp van het bovenaanzicht door TenW architecten adviseurs
  • Ontwerp van de podiumtrap door TenW architecten adviseurs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen op De Marke in de groepen 5 t/m 8 geven aan erg tevreden te zijn over de school. Op alle onderdelen scoort de school voldoende tot goed. Hierbij is er gekeken naar de volgende onderwerpen:

Leefklimaat in de groep, leerklimaat in de groep, instructie, afstemming, leerstofaanbod, leefklimaat op school, aanvaarding, huisvesting en voorzieningen, presentatie en resultaten onderwijs.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders van De Marke zijn over het algemeen erg tevreden over de school. Op alle onderdelen scoort de school een goed met uitzondering van 'planmatige ondersteuning' waarop een voldoende wordt gescoord.

De ouders hebben echter geen behoefte om plaats te nemen in de oudervereniging of in de medezeggenschapsraad.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven