Openbare Basisschool de Marke

Molenweg 1 9301 JD Roden

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Marke

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Openbare Basisschool de Marke. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Uw kind brengt ongeveer 8 jaar lang gemiddeld zo’n 5 ½ uur per dag door op school. Dit is een belangrijk deel van een kinderleven. In deze periode vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool. U weegt natuurlijk zorgvuldig af welke school dat zal zijn. De informatie op "Mijn Scholen op de kaart" kan u helpen bij het nemen van deze belangrijke beslissing. Op deze website schetsen wij u een beeld van onze school. We beschrijven de manier waarop wij het onderwijs aan onze leerlingen vormgeven. U krijgt een idee van wat wij belangrijk vinden en u ontdekt wat wij onze leerlingen willen meegeven.

Mocht u meer informatie willen over de school of over het Openbaar Onderwijs in de gemeente Noordenveld dan kunt u deze informatie op onze website terug vinden (www.demarke-roden.nl). Onze website en de gebruikte foto’s geven een indruk van de goede sfeer op onze school en van de manier waarop kinderen, ouders en leerkrachten samen een fijne, leerzame omgeving vormen. Bent u na het lezen van deze informatie nieuwsgierig geworden naar onze school, dan nodigen wij u van harte uit onze school te bezoeken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. 

Graag tot ziens op OBS De Marke                                                                                                                                                      Namens het team,

José Wolters, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Mens en maatschappij
  • Aandacht voor talenten
  • Rust en regelmaat
  • Kunst en cultuur
  • Educatie ICT, Natuur en milieu

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2018/2019 is de school gestart met 220 leerlingen momenteel heeft de school al tegen de 240 leerlingen.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven