Gereformeerde basisschool De Rank

Floralaan 3 9301 KE Roden

  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Rank in Roden valt onder het bestuur van NoorderBasis - Scholen met de Bijbel. 

School met PIT!

Passie, Identiteit en Toekomstgericht. Basisschool De Rank in Roden is een gezellige school voor kinderen van christelijke ouders. Het team staat met enthousiasme en toewijding klaar voor alle kinderen om hen goed onderwijs en een mooie schooltijd te bieden. Wij doen er alles aan om kinderen helemaal tot hun recht te laten komen. Dat betekent dat ieder kind het onderwijs en de zorg krijgt die bij zijn talenten en mogelijkheden past.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met de Bijbel
  • Vertrouwen en veiligheid
  • Aandacht voor elk kind
  • Open, eerlijk en toegankelijk
  • Modern en goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen van onze school komen voornamelijk uit Nieuw-Roden, Peize, Altena, Een en Lieveren. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de christelijke identiteit.

Het leerlingenaantal van De Rank blijft de komende jaren stabiel en schommelt volgens de prognose rond de 120 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als toelichting op de onderstaande informatie:

* Groep 1/2 is op vrijdag vrij.

* Groep 3 is op vrijdagmiddag vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven