cbs De Hoeksteen

Slangenborg 1 9301 VC Roden

  • We zijn een actieve LeerKRACHT school. We maken gebruik van deze verbeter-methodiek (Lean methode) m.b.v. leerling borden in alle groepen.
  • We werken met Columbusgroepen. Dit zijn ondersteunende groepen voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn en voor meer verdieping.
  • De leerlingen lopen regelmatig het labyrint in De Beleeftuin, om op reis te gaan, om na te denken, om tot rust te komen.
  • In onze Beleeftuin is van alles te beleven! Moestuinen, een tuinjuf kom je tegen, een buitenlokaal, een bloemenweide en een insectenhotel.
  • Kernwaarden die van belang zijn: Samen-Verbinding. We zijn een KiVa school en hechten veel waarde aan een positief pedagogisch klimaat.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van cbs De Hoeksteen te Roden

Wij, het team van basisschool De Hoeksteen, willen u via Schoolvenster informeren over onze school. Onze school wil kwalitatief goed onderwijs bieden. En kwaliteit betekent: Doen wat je belooft. In schoolvenster en in onze schoolgids willen we een overzicht geven van wat we beloven.

Dit Schoolvenster geeft u zicht op onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Talent ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien dat het leerlingenaantal toeneemt de afgelopen twee jaar.

In het schooljaar 2023-2024 starten we met 10 groepen. Drie kleutergroepen, een enkele groep 3 en 4, twee groepen 6 en enkele groepen 6, 7 en 8. Halverwege januari 2024 starten we een instroomgroep op.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We gaan dit schooljaar aan de slag met een veiligheidsplan op bovenschoolsniveau. Schoolspecifieke zaken kunnen dan toegevoegd worden.

Terug naar boven